Record:   Prev Next
書名 周秦汉唐文明 / 黃留珠主编
出版項 西安市 : 陕西人民出版社, 1999[民88]
國際標準書號 722405061X
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  630 8367    在架上    30580001487706
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 923 4618    在架上    30530104345756
版本 第1版
說明 [43], 1044面, 彩色图版[31]面 : 图 ; 21公分
人民幣70.00元 (精裝)
附註 拼音题名: Zhou qin han tang wen ming
含參考文献
主題 文化史 -- 中國 csht
Alt Author 黃留珠 主編
Alt Title Zhou qin han tang wen ming
Record:   Prev Next