Record:   Prev Next
書名 西南丝绸之路考察札记 / 邓廷良著
出版項 成都市 : 成都出版社, 1990[民79]
國際標準書號 7805751056
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  C 630.9 1713    在架上    30520010524156
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 923.09 7837    在架上    HPE0314631
 人社中心  630.9 1713    在架上    30560300063101
版本 第1版
說明 3, 332面, 图版[8]面 : 地图 ; 21公分
人民幣5.90元 (平裝)
附註 拼音题名: Xi nan si chou zhi lu kao cha zha ji
Alt Author 鄧廷良 著
Alt Title Xi nan si chou zhi lu kao cha zha ji
Record:   Prev Next