MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  070213s2006  cc af     000 0 chi d 
020  7806338306 (平裝) :|c人民幣70.00元 
020  9787806338308 (平裝) :|c人民幣70.00元 
040  AS|bchi|cAS|dMH 
041 0 chi 
245 00 杭州的街巷里弄 /|c马时雍主编 
246 33 Hangzhou de jie xiang li long 
250  第1版 
260  杭州市 :|b杭州出版社,|c2006[民95] 
300  2冊(577面) :|b彩图, 彩图版 ;|c21公分 
490 1 杭州文化丛书 
500  拼音题名: Hangzhou de jie xiang li long 
500  附2張地圖"杭州城区老街巷地名图",
    "民囯十四年(一九二五)杭州市区街巷图" 
650 7 地名|z杭州市(浙江省)|x歷史|2csht 
651 7 杭州市(浙江省)|x歷史|2csht 
700 1 馬時雍|e主編 
830 0 杭州文化叢書 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  672.39/101.3 8343  v.1    在架上    30580002319171
 文哲所  672.39/101.3 8343  v.2    在架上    30580002319189
 近史所郭廷以圖書館  927.23908 101-222  v.14(1)    在架上    30550112107329
 近史所郭廷以圖書館  927.23908 101-222  v.14(2)    在架上    30550112107337