Record:   Prev Next
書名 阿城县志 / 阿城县志编纂委员会办公室编
出版項 哈尔滨市 : 黑龙江人民出版社, 1988[民77]
國際標準書號 7207006217
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  927.459 139-204    在架上    mhc0103833
 人社中心  674.39/445.1 7424    在架上    30560300121123
版本 第1版
說明 [20], 743面 : 圖, 表 ; 27公分
人民幣28元 (精裝)
附註 拼音题名: A cheng Xian zhi
Alt Author 阿城縣志編纂委員會會 編
Alt Title A cheng Xian zhi
Record:   Prev Next