MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  040726s2003  cc acd    000 0 chi d 
020  7801412036 
040  AS|cAS|dISSP 
041 0 chi 
100 1 安然|e著 
245 10 台湾民众抗日史 /|c安然著 
246 33 Tai wan min zhong kang ri shi 
250  第1版 
260  北京 :|b台海出版社,|c2003[民92] 
300  [10], 435面 :|b图, 表, 像 ;|c21公分 
350  人民幣30.00元|b(平裝) 
500  拼音题名: Tai wan min zhong kang ri shi 
651 7 臺灣|x歷史|y日據時期(1895-1945)|2csht 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  677.28 835    在架上    30580001914683
 人社中心  677.28 3023    在架上    30560300126106
 近史所郭廷以圖書館  927.322 087    在架上    30550111937205