Record:   Prev Next
作者 安然 著
書名 台湾民众抗日史 / 安然著
出版項 北京 : 台海出版社, 2003[民92]
國際標準書號 7801412036
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  677.28 835    在架上    30580001914683
 人社中心  677.28 3023    在架上    30560300126106
 近史所郭廷以圖書館  927.322 087    在架上    30550111937205
版本 第1版
說明 [10], 435面 : 图, 表, 像 ; 21公分
人民幣30.00元 (平裝)
附註 拼音题名: Tai wan min zhong kang ri shi
主題 臺灣 -- 歷史 -- 日據時期(1895-1945) csht
Alt Title Tai wan min zhong kang ri shi
Record:   Prev Next