Record:   Prev Next
書名 Tục ḷê c̉ô truỳên làng xã Vịêt Nam : sưu t̀âm và tuỷên dịch / Đinh Kh̆ác Thuân, ch̉u biên
出版項 Hà Ṇôi : Nhà xu´ât b̉an Khoa học xã ḥôi, 2006
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  738.33 T886    在架上    30580002307861
說明 837 p. ; 24 cm
附註 At head of title: Vịên khoa học xã ḥôi Vịêt Nam, Vịên nghiên c´ưu Hán Nôm
主題 Vietnam -- Social life and customs
Villages -- Vietnam
Alt Author Đinh, Kh̆ác Thuân
Vịên nghiên c´ưu Hán Nôm (Vietnam)
Record:   Prev Next