Record:   Prev Next
書名 From Saigon to Ho Chi Minh City : a path of 300 years / edited by Nguyen Khac Vien & Huu Ngoc
出版項 Hanoi : The Gioi Publishers, 1998
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  738.379 F931    在架上    30580002509532
說明 357 p. : ill., maps ; 23 cm
附註 Includes bibliographical references
主題 Ho Chi Minh City (Vietnam) -- History
Alt Author Nguỹên, Kh´ăc Vịên
H̃ưu Ngọc
Record:   Prev Next