Record:   Prev Next
作者 Nguŷẽn, Vinh Phúc
書名 Hà N̂ọi qua nh̃ưng năm tháng. English
Hà N̂ọi, past and present / Nguŷẽn Vinh Phúc
出版項 Hà N̂ọi : Tĥé Gi´ơi Publishers, 2004
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  738.39 N576    在架上    30580002509425
版本 2nd ed
說明 xii, 365 p. : ill. ; 21 cm
附註 "Updated and supplemented ed.."
Includes bibliographical references (p. 363-364)
主題 Hanoi (Vietnam)
Hanoi (Vietnam) -- Description and travel
Hanoi (Vietnam) -- History
Record:   Prev Next