Record:   Prev Next
作者 夏炎 著
書名 中古世家大族清河崔氏研究 / 夏炎著
出版項 天津 : 天津古籍出版社, 2004[民93]
國際標準書號 7806960953
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  782.7 757/ 876    在架上    30580002055205
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 989.2 440-4022    在架上    30530104865092
版本 第1版
說明 [7], 387面 : 图 ; 21公分
人民幣21.00元 (平裝)
系列 學者文丛
附註 拼音題名: Zhong Gu Shi Jia Da Zu Qing He Cui Shi Yan Jiu
附录: 1,本书图表目录;2,本书所用墓志资料
含參考文献
主題 崔氏 (清) -- 傳記 csht
氏族 -- 研究 -- 中國 csht
Alt Title Zhong Gu Shi Jia Da Zu Qing He Cui Shi Yan Jiu
Record:   Prev Next