Record:   Prev Next
作者 黃源 著
書名 黃源回忆录 / 黃源著
出版項 杭州市 : 浙江人民出版社, 2001[民90]
國際標準書號 7213022032
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  782.88 832(3)    在架上    30580001659452
版本 第1版
說明 [6], 381面, 彩圖版[16]面 ; 21公分
人民幣23.50元 (平裝)
附註 拼音題名: Huang Yuan hui yi lu
主題 黃源 -- 通信,回憶錄等 csht
Alt Title Huang Yuan hui yi lu
Record:   Prev Next