Record:   Prev Next
書名 汪精衛評傳 / 蔡德金撰
出版項 成都 : 四川人民, 1988[民77]
國際標準書號 7220002564 (精裝)
7220002572 (平裝)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  982.885 131.1-729    到期 05-08-21    MHC0088429
 人社中心  782.88 4428    在架上    30560300202816
 人社中心  782.88 3192    在架上    30560300201776
 文哲所  782.88 8337/ 8456    在架上    30580000222195
版本 1版
說明 [16],493 面 : 圖 ; 21 公分
人民幣6.20元 (精裝) 人民幣4.70元 (平裝)
Alt Author 蔡德金 (1935-) 撰
Alt Title Wang Jing Wei Ping Zhuan
Record:   Prev Next