Record:   Prev Next
作者 龐暘 (1956-) 著
書名 邓拓和他的一家 / 庞旸著
出版項 沈阳市 : 春风文艺出版社, 1998[民87]
國際標準書號 7531318695
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館(施工中暫停借閱)  982.886 683.1-913    在架上    30550111655757
 文哲所  782.88 854/ 837:2    在架上    30580001616544
版本 第1版
說明 3, 304面, 图版[4]面 ; 21公分
人民幣15.00元 (平裝)
系列 名人传记
附註 拼音题名: Dengtuohetadeyijia
主題 鄧拓 (1912-1966) -- 傳記 csht
Alt Title Deng tu ohe ta de yi jia
Record:   Prev Next