Record:   Prev Next
作者 郭俊勝 著
書名 张学良史事笺证 / 郭俊胜著
出版項 沈阳 : 辽宁人民出版社, 2010
國際標準書號 9787205068097 (平裝) : 人民幣40.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  782.886 1173 0727    在架上    30560300990477
 近史所郭廷以圖書館  982.887 448-427.2    在架上    30550112517410
版本 第1版
說明 [6], 336面 : 圖, 像 ; 24公分
附註 拼音題名: Zhang xue liang shi shi jian zheng
含參考書目
主題 張學良 (1901-2001) -- 傳記 csht
西安事件 csht
中國 -- 歷史 -- 現代(1900-) csht
Alt Title Zhang xue liang shi shi jian zheng
Record:   Prev Next