MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
001  ocm819499434 
008  130917s2012  cc af  b  000 0bchi d 
020  9787209066143 (平裝) :|c人民幣38.00元 
040  AS|bchi|cAS|dMH 
041 0 chi 
245 00 张承先与烟台大学 =|bZhang Chengxian and Yantai university 
    /|c姚新喜, 刘平主编 
246 31 Zhang Chengxian and Yantai university 
250  第1版 
260  济南 :|b山东人民出版社,|c2012 
300  [6], 389面, 圖版[18]面 :|b圖 ;|c24公分 
504  含參考書目 
600 17 張承先|d(1915-2011)|x傳記|2csht 
610 27 煙台大學|x歷史|2csht 
700 1 姚新喜|e主編 
700 1 劉平|e主編 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  982.882 448.18-321    在架上    30550112729163
 人社中心  782.887 1112 4204    在架上    30560301079734