Record:   Prev Next
作者 胡鈞 (1870-1945) 撰
書名 張文襄公(之洞)年譜 / 胡鈞撰
出版項 台北縣 : 文海, 民55[1966]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟一樓(洽櫃臺調閱)  082 240  v.47    在架上    MHC0029781
 人社中心叢書區  627.08 3410 5  v.8    在架上    30560300599179
 人社中心叢書區  627.08 3410 5  v.8 c.2  在架上    30560300599187
 民族所圖書館  782.97 4782    在架上    30520010261544
 傅斯年圖書館中文圖書區  082 2408  v.1:47    在架上    30530000809533
說明 294面 : 像 ; 20公分
(精裝)
系列 近代中國史料叢刊. 第五輯 ; 47
Record:   Prev Next