Record:   Prev Next
書名 西周甲骨探论 / 王宇信著
出版項 [北京市] : 中國社会科学出版社, 1984[民73]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  792.8 1023    在架上    30560300217434
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 992.01 033    在架上    HPE0021397
 民族所圖書館  C 792 1032    在架上    30520010486042
版本 第1版
說明 [11], 381面 : 图 ; 21公分
人民幣1.70元 (平裝)
附註 拼音题名: Xizhou jiagu tanlun
含重要文字索引及西周甲骨論著簡目
Alt Author 王宇信 著
Alt Title Xi zhou jia gu tan lun
Record:   Prev Next