Record:   Prev Next
書名 南京栖霞山石窟艺朮与敦煌学 / 黃征主编
出版項 杭州 : 中囯美朮学院出版社, 2002[民91]
國際標準書號 7810830910
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  797.88 839    在架上    30580001929061
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 997.88 4618    在架上    30530105091136
版本 第1版
說明 [6],348面 ; 21公分
人民幣28.00元 (平裝)
附註 英文拼音題名: Nan jing xi xia shan shi ku yi shu yu dun huang xue
主題 石窟 -- 南京市 csht
敦煌學 csht
Alt Author 黃徵 主編
Alt Title Nan jing xi xia shan shi ku yi shu yu dun huang xue
Record:   Prev Next