Record:   Prev Next
作者 王建舜 著
書名 云冈石窟艺朮审美论 / 王建舜著
出版項 北京 : 中囯社会科学出版社, 1998[民87]
國際標準書號 7500423101
9787500423102
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  797.88 8477    在架上    30580002263247
 傅斯年圖書館大陸巨冊書  SX 997.88 0333    在架上    30530105078828
版本 第1版
說明 [9], 311面, 图版12面 : 图 ; 29公分
人民幣110.00元 (精裝)
附註 附录: 节奏和韵律的交响等6種
拼音題名: Yun gang shi ku yi shu shen mei lun
主題 雲岡石窟 csht
Alt Title Yun gang shi ku yi shu shen mei lun
Record:   Prev Next