Record:   Prev Next
作者 閻文儒 (1912-1994) 著
書名 中囯石窟艺朮总论 / 阎文儒著
出版項 桂林市 : 广西师范大学出版社, 2003[民92]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  797.88 8567    在架上    30580001897102
 人社中心  797.88 7702    在架上    30560300219059
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 997.88 8101-2    在架上    30530105271225
版本 第1版
說明 [10], 390面 : 圖 ; 24公分
人民幣38.00元 (平裝)
附註 拼音題名: Zhong guo shi ku yi shu zong lun
主題 石窟 -- 中國 csht
Alt Title Zhong guo shi ku yi shu zong lun
Record:   Prev Next