Record:   Prev Next
作者 段益民 著
書名 句法规约与反义形容词 / 段益民著
出版項 武汉 : 华中师范大学出版社, 2004[民93]
國際標準書號 756222949X
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  802.6 2787:2    在架上    30630000236826
版本 第1版
說明 [14], 400面 ; 22公分
人民幣19.00元 (平裝)
系列 华中语学论库. 第一辑
附註 拼音题名: Jufa guiyue yu fanyi xingrongci
含主要参考文献
Alt Title Jufa guiyue yu fanyi xingrongci
Record:   Prev Next