Record:   Prev Next
書名 文学理论导引 / 童庆炳主编
出版項 北京市 : 高等教育出版社, 1988
國際標準書號 7040010550 (平裝) : 人民幣3.90元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  810.1 8362:2-4    在架上    30580000574447
版本 第1版
說明 [7], 459面 ; 20公分
系列 高等教育自学考试汉语言文学专业用书
高等教育自學考試漢語言文學專業用書
附註 拼音題名: Wen xue li lun dao yin
主題 文學 -- 哲學,原理 csht
Alt Author 童慶炳 主編
Alt Title Wen xue li lun dao yin
Record:   Prev Next