Record:   Prev Next
書名 中国西部现代文学史 / 丁帆主编 ; 马永强, 管卫中副主编
出版項 北京 : 人民文学出版社, 2004
國際標準書號 7020048072 (平裝) : 人民幣45.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  820.908 854:2-3    在架上    30580002087331
版本 第1版
說明 [6], 482面 ; 23公分
附註 拼音題名: Zhong guo xi bu xian dai wen xue shi
含參考書目
主題 中國文學 -- 歷史 -- 現代(1900-) csht
Alt Author 丁帆 主編
馬永强 副主編
管衛中 副主編
Alt Title Zhong guo xi bu xian dai wen xue shi
Record:   Prev Next