Record:   Prev Next
作者 楊匡漢 (1940-) 著
書名 中囯新诗学 = Zhongguo xinshixue / 杨匡汉著
出版項 北京 : 人民出版社, 2005
國際標準書號 9787010043531 (平裝) : 人民幣39.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  821 8646    在架上    30580002150147
版本 第1版
說明 [9], 439面 ; 23公分
系列 学朮百家丛书 = Xueshu baijia congshu
學術百家叢書
Xueshu baijia congshu
主題 中國詩 -- 評論 csht
Alt Title Zhongguo xinshixue
Record:   Prev Next