Record:   Prev Next
書名 兩宋詞論研究 / 張筱萍撰
出版項 [出版地不詳] : [出版者不詳], [出版年不詳]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  823.85 8796    在架上    30580000476593
版本 初版
說明 256面 ; 27公分
(精裝)
主題 詞 -- 歷史與批評 -- 宋(960-1279) csht
Alt Author 張筱萍 撰
Record:   Prev Next