Record:   Prev Next
作者 魯迅 (1881-1936) 著
書名 鲁迅诗编年笺证 / 鲁迅著 ; 阿袁笺证
出版項 北京 : 人民出版社, 2011
國際標準書號 9787010095080 (平裝) : 人民幣59.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  848.4 750-204    在架上    30550112529712
 文哲所  848 867(1)/ 857    在架上    30580002853195
版本 第1版
說明 [10], 461面 : 圖 ; 24公分
附註 拼音題名: Lu xun shi bian nian jian zheng
主題 魯迅 (1881-1936) -- 作品集 -- 中國詩 csht
Alt Author 阿袁 箋證
Alt Title Lu xun shi bian nian jian zheng
Record:   Prev Next