Record:   Prev Next
作者 關漢卿 (1230-1280) 撰
書名 關漢卿白樸鄭光祖散曲 / (元)關漢卿, (元)白樸, (元)鄭光祖撰 ; 賀聖遂, 林致大點校
出版項 上海 : 上海古籍出版社, 1986[民75]序
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心特藏室  853.408 4511 v.6    在架上    30560300851802
說明 [9], 87面 : 14公分
(平裝)
系列 散曲聚珍
附註 拼音題名: Guan han qing bai pu zheng guang zu san qu
主題 中國戲曲 -- 散曲 -- 作品集 -- 元(1260-1368) csht
Alt Author 白樸 (1226-1285) 撰
鄭德輝 (元) 著
賀聖遂 點校
林致大 點校
Alt Title Guan han qing bai pu zheng guang zu san qu
Record:   Prev Next