Record:   Prev Next
作者 張克輝 著
書名 一个台湾人的两岸情 / 张克辉著
出版項 北京市 : 台海出版社, 2001[民90]
國際標準書號 7801411536
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  848.7 448.33    在架上    30550111649628
 文哲所  855 8756:5    在架上    30580001628952
版本 第1版
說明 [2], 191面, 像[1]叶 : 图版 ; 21公分
人民幣10.00元 (平裝)
系列 台海书系
附註 拼音题名: Yi ge Taiwan ren de liang an qing
主題 張克輝 -- 文集 csht
電影 -- 劇本 csht
Alt Title Yi ge Taiwan ren de liang an qing
Record:   Prev Next