Record:   Prev Next
書名 日本古代和歌400首 : 从上古到平安时代前的日本和歌 / 姜文清编译
出版項 昆明市 : 云南人民出版社, 2019
國際標準書號 9787222183421 (平裝) : 人民幣60.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  861.51 8363:2    在架上    30580003478265
版本 第1版
說明 [40], 393面 : 圖 ; 21公分
主題 和歌 csht
Alt Author 姜文清 編譯
Alt Title 從上古到平安時代前的日本和歌
拼音題名: Riben gudai hege 400 shou : cong shanggu dao ping an shidai qian de riben hege
Record:   Prev Next