Record:   Prev Next
書名 新聞的雜錄 = Sin-Bûn Ê Chap-Liok
出版項 [出版地不詳 : 閩南聖教書局], 1915[民4]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  895.3 0720    在架上    30600010268622
說明 111面 ; 22公分
(平裝)
附註 本書內容為台語羅馬拼音
Alt Title Sin-Bûn Ê Chap-Liok
Record:   Prev Next