Record:   Prev Next
作者 張圭陽 著
書名 金庸與明報傳奇 = Jin Yong & Ming pao daily legend / 張圭陽著
出版項 臺北市 : 允晨文化, 民94[2005]
國際標準書號 957032998X
9789570329988
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  898.9 864/ 8746    在架上    30580002173867
 民族所圖書館  782.886 8000 1147 2005    在架上    30520010975465
版本 初版
說明 410面 : 圖, 像, 表, 書影 ; 21公分
NT$299 (平裝)
系列 當代名家 ; 9
主題 金庸 (1924-) -- 傳記 csht
明報 csht
報業 -- 香港特別行政區 csht
Alt Title Jin Yong & Ming pao daily legend
Record:   Prev Next