Record:   Prev Next
書名 海峽两岸传统文化艺朮研究 / 林蔚文, 杨际岚主编
出版項 福州 : 海潮摄影艺朮出版社, 2009
國際標準書號 9787806915585 (平裝) : 人民幣80.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  907 4440 2009    在架上    30600010638501
版本 第1版
說明 600面 : 圖, 表 ; 26公分
附註 拼音題名: Hai Xia liang an chuan tong wen hua yi shu yan jiu
含參考書目
主題 藝術 csht
文化 csht
Alt Author 林蔚文 主編
楊際嵐 主編
Alt Title Hai Xia liang an chuan tong wen hua yi shu yan jiu
Record:   Prev Next