Record:   Prev Next
作者 車新春 (1980-) 著
書名 德意志音乐与民族主义 : 1800-1848 / 车新春著
出版項 北京 : 中國社会科学出版社, 2013
國際標準書號 9787516138779 (平裝) : 人民幣39.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  910.943 5005    在架上    30560301110851
 文哲所  910.943 8544    在架上    30580003191355
版本 第1版
說明 3, 187面 : 樂譜 ; 24公分
附註 含參考書目
主題 民族主義 lcstt
音樂史 lcstt
德國 lcstt
Alt Title 拼音題名: Deyizhi yinyue yu minzu zhuyi 1800-1848
Record:   Prev Next