Record:   Prev Next
作者 鄭軍 編著
書名 中囯民间装饰艺朮 / 郑军, 远宏编著
出版項 广州市 : 岭南美朮出版社, 民84[1995]
國際標準書號 7536212100
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  960.92 844    在架上    30580000691852
 民族所圖書館  C 960.92 8777 1995    在架上    30520010696392
版本 第1版
說明 [11], 170面 : 圖 ; 26公分
(平裝)
附註 拼音題名: Zhong guo min jian zhuang shi yi shu
含主要參考書目
主題 裝飾 -- 中國 csht
Alt Author 遠宏 編著
Alt Title Zhong guo min jian zhuang shi yi shu
Record:   Prev Next