Record:   Prev Next
作者 王慶利 著
書名 豫剧豫西调及唱腔音乐研究 / 王庆利, 高翔著
出版項 成都 : 西南交通大学出版社, 2015
國際標準書號 9787564339005 (平裝) : 人民幣55.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  982.513 8467    在架上    30580003213340
版本 第1版
說明 337面 : 圖 ; 21公分
主題 豫劇 csht
Alt Author 高翔 著
Alt Title 拼音題名: Yuju yuxi diao ji changqiang yinyue yanjiu
Yu ju Yu xi diao ji chang qiang yin yue yan jiu
Record:   Prev Next