MARC 主機 00000cam 2200000 i 4500 
008  900220s1989  ch      000 0 chi d 
020  |cNT$90 (平裝) 
040  AS|bchi|cAS|dMH|dFSN 
100 1 楊蔭深|d(1908-)|e編著 
245 10 中國古代游藝活動 /|c楊蔭深編著 
250  初版 
260  臺北市 :|b國文天地雜誌社,|c民78[1989] 
300  [3], 114面 ;|c21公分 
490 0 國文天地叢書. 藝術類 ;|v001 
500  據民國35年由上海世界書局出版之《中國游藝硏究》重印 
650 7 遊藝|z中國|2csht 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  790 633    到期 02-13-22    MHC0091255
 傅斯年圖書館中文圖書區  790.92 6335    在架上    HPE0305949
 文哲所  990.92 8646-2    在架上    30580000709100