Record:   Prev Next
作者 崔大華 (1938-2013) 著
書名 道家与中囯文化精神 / 崔大华等著
出版項 郑州市 : 河南人民出版社, 2003[民92]
國際標準書號 7215053873 (平裝) : 人民幣38.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  121.3 8576    在架上    30580002027204
 民族所圖書館  C 121.3 2244 2003    在架上    30520010958966
版本 第1版
說明 [4], 651面 ; 21公分
附註 拼音題名: Daojia yu zhongguowenhua jingshen
主題 道家 csht
中國 -- 文化 csht
Alt Title Daojia yu zhongguowenhua jingshen
Record:   Prev Next