Record:   Prev Next
作者 楊勝良 著
書名 道家与中囯思想史论 / 杨胜良著
出版項 [厦门] : 厦门大学出版社, 2002[民91]
國際標準書號 7561519354
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  C 121.3 4673 2002    在架上    30520010906536
版本 第1版
說明 4, 225面 ; 21公分
人民幣15.00元 (平裝)
附註 拼音題名: Dao jia yu zhong guo si xiang shi lun
主題 道家 csht
哲學 -- 中國 -- 歷史 csht
Alt Title Dao jia yu zhong guo si xiang shi lun
Record:   Prev Next