Record:   Prev Next
書名 玄奘年譜 / 楊廷福著
出版項 北京市 : 中華書局, 1988[民77]
國際標準書號 7101002145
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  229.34 4613    在架上    30560300425136
 民族所圖書館  C 229.3 4613    在架上    30520010516137
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 228.2411 6333    在架上    HPE0007103
 文哲所  229.34 4728/ 8693    在架上    30580001278089
版本 第1版
說明 [11], 288面 ; 21公分
人民幣2.75元 (平裝)
附註 拼音题名: Xuan zang nian pu
主題 釋玄奘 (600-664) -- 年譜 csht
Alt Author 楊廷福 著
Alt Title Xuan zang nian pu
Record:   Prev Next