Record:   Prev Next
書名 趋吉解读 / 王玉德编著
出版項 [南宁市] : 广西民族出版社, 1999[民88]
國際標準書號 753633463X
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  C 293.4 1012 1999    在架上    30520010794502
版本 第1版
說明 [7], 332面 : 图, 表 ; 21公分
人民幣19.00元 (平裝)
系列 中囯民俗元典注评丛书
附註 拼音題名: Qu ji jie du
主題 擇日 csht
Alt Author 王玉德 編著
Alt Title Qu ji jie du
Record:   Prev Next