Record:   Prev Next
作者 劉量衡 著
書名 物质・信息・生命 = Matter, information & life / 刘量衡著
出版項 广州市 : 中山大学出版社, 2004[民93]
國際標準書號 7306019260
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  C 301 7262 2004    在架上    30520010967181
版本 第1版
說明 [9], 305面 ; 21公分
人民幣20.00元 (平裝)
附註 拼音題名: Wu zhi xin xi sheng ming
含參考書目
主題 科學 -- 哲學,原理 csht
生命科學 -- 哲學,原理 csht
Alt Title 物質信息生命
Matter, information & life
Wu zhi xin xi sheng ming
Record:   Prev Next