Record:   Prev Next
作者 葉哲銘 (1973-) 著
書名 底层视野 : 现代学校教育与乡村民众生活 / 叶哲铭著
出版項 杭州市 : 浙江大学出版社, 2010
國際標準書號 9787308081160 (平裝) : 人民幣40.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  C 528.792 4458 2010    在架上    30520011108256
版本 第1版
說明 [7], 234面 : 圖, 表 ; 24公分
附註 拼音題名: Diceng shiye : xiandai xuexiao jiaoyu yu xiangcun minzhong shenghuo
含參考書目
主題 鄉村教育 -- 中國 csht
鄉村 -- 中國 csht
Alt Title 現代學校教育與鄉村民眾生活
Diceng shiye : xiandai xuexiao jiaoyu yu xiangcun minzhong shenghuo
Record:   Prev Next