Record:   Prev Next
書名 中囯少数民族民俗大观 / 索文清等主编
出版項 福州市 : 福建人民出版社, 1998[民87]
國際標準書號 7211029986
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  536.2 8363    在架上    30580001265961
 近史所郭廷以圖書館B棟二樓(洽櫃臺調閱)  395.82 367    在架上    30550111489363
 民族所圖書館  C 538.92 4003 1998    在架上    30520010820125
版本 第1版
說明 [17], 776面, 彩色图版[4]面 : 图 ; 21公分
人民幣43.00元 (精裝)
附註 拼音題名: Zhongguo Shaoshu Minzu Minsu Daguan
主題 少數民族 -- 中國 -- 風俗習慣 csht
Alt Author 索文清 主編
Alt Title Zhongguo Shaoshu Minzu Minsu Daguan
Record:   Prev Next