Record:   Prev Next
作者 肖雪慧 著
書名 公民社会的诞生 = Gongmin shehui de dansheng / 肖雪慧著
出版項 上海 : 上海三联書店, 2004[民93]
國際標準書號 7542619179 (平裝) : 人民幣25.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  572.2 8543    在架上    30580002039993
 近史所郭廷以圖書館  360 121    在架上    30550111881593
 人文社會聯圖  C 540.7 9015 2004    在架上    30610010122364
版本 第1版
說明 3, 279面 ; 23公分
主題 社會學 csht
公民 csht
Alt Title Gongmin shehui de dansheng
Record:   Prev Next