Record:   Prev Next
作者 李強 (1950-) 著
書名 转型时期中囯社会分层 = Zhuanxingshiqi zhongguoshehuifenceng / 李强著
出版項 沈阳市 : 辽宁教育出版社, 2004
國際標準書號 7538273824 (平裝) : 人民幣28.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  C 540.8 5164 2004 v.2    在架上    30610010138428
 人文社會聯圖  540.8 5164 2004 v.2    在架上    30650000021424
 民族所圖書館  C 541.4 4013 2004    在架上    30520011051258
版本 第1版
說明 [12], 391面 : 圖, 表 ; 21公分
系列 转型时期的中囯社会丛书
附註 含參考書目
主題 社會結構 -- 中國 csht
Alt Title Zhuanxingshiqi zhongguoshehuifenceng
Record:   Prev Next