Record:   Prev Next
書名 转型中的中囯社会 / 陆学艺, 景天魁主编
出版項 哈尔滨市 : 黑龙江人民出版社, 1994[民83]
國際標準書號 6207026765
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟二樓(洽櫃臺調閱)  361.4 438    在架上    30550111294581
 民族所圖書館  C 540.92 7474 1994    在架上    30520010727999
版本 第1版
說明 [5], 288面 ; 21公分
人民幣8.60元 (平裝)
附註 拼音题名: Zhuan Xing Zhong de Zhong Guo She Hui0
主題 社會 -- 中國 csht
Alt Author 陸學藝 (1939-) 主編
景天魁 (1943-) 主編
Alt Title Zhuan Xing Zhong de Zhong Guo She Hui0
Record:   Prev Next