Record:   Prev Next
書名 危机与选择 : 当代西方文化名著十评 / 黄万盛主编
出版項 上海市 : 上海文艺出版社, 1988[民77]
國際標準書號 7532100782
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  C 541.264 4447    在架上    30520010452101
 人社中心  870.8 4447    在架上    30560300271449
版本 第1版
說明 [10], 351面 ; 21公分
人民幣2.40元 (平裝)
附註 拼音题名: Wei ji yu xuan zhe
主題 文化 csht
Alt Author 黃萬盛 主編
Alt Title 当代西方文化名著十评
Wei ji yu xuan zhe
Record:   Prev Next