Record:   Prev Next
作者 沈亞平 (1956-) 著
書名 社会秩序及其转型研究 / 沈亚平著
出版項 保定市 : 河北大学出版社, 2002[民91]
國際標準書號 7810288997
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  361.8 128    在架上    30550111947683
 人文社會聯圖  C 541.8 3411 2002    在架上    30610010139137
版本 第1版
說明 2, 309面 ; 21公分
人民幣15.00元 (平裝)
附註 拼音題名: Shehuizhixu jiqi zhuanxingyanjiu
含參考書目
主題 社會約制 csht
社會結構 csht
Alt Title Shehuizhixu jiqi zhuanxingyanjiu
Record:   Prev Next