Record:   Prev Next
書名 淸入关前史料选辑 / 潘喆, 李鸿彬, 孙方明编
出版項 北京市 : 中国人民大学出版社, 1984[民73]-
國際標準書號 7300004962 (v.3)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  925.47 724  v.1    在架上    MHC0099352
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  925.47 724  v.1 c.2  在架上    MHC0074673
 近史所郭廷以圖書館  925.47 724  v.2    在架上    30550111064489
 近史所郭廷以圖書館  925.47 724  v.3    在架上    30550111192421
 人社中心  627 3244  v.1    在架上    30560300282545
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 925.569 412  v.1    在架上    HPE0019894
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 925.569 412  v.2    在架上    HPE0327852
 民族所圖書館  C 627 3244  v.1    在架上    30520010398361
 文哲所  v.1    處理中    30580000622774
 人文社會聯圖曹永和文庫  TSAO 627.12 3244  v.1    在架上    30600610239916
傅斯年圖書館之訂單已取消。
版本 第1版
說明 册 ; 21公分
(平裝)
附註 馆藏: 第1辑. CLP
馆藏: 第1辑. ET
馆藏: 辑1-3辑. MH
馆藏: 第1-2辑. FSN
馆藏: 第1辑. ISSP
館藏: v.1. HS(TSAO)
主題 中國 -- 史料 -- 淸(1644-1912) csht
Alt Author 潘喆 編
李鴻彬 編
孫方明 編
Record:   Prev Next