Record:   Prev Next
書名 中囯民族史纲要 / 陈连开主编
出版項 北京市 : 中囯财政经济出版社, 1999[民88]
國際標準書號 7500543018
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟二樓(洽櫃臺調閱)  396.92 440.1    在架上    30550111542476
 民族所圖書館  C 639 7537 1999    在架上    30520010843002
 文哲所  639 8775:2    在架上    30580001478713
版本 第1版
說明 [9], 728面 : 圖 ; 21公分
人民幣36.00元 (平裝)
附註 拼音题名: Zhong guo min zu shi gang yao
含参考书目
主題 民族誌 -- 中國 csht
民族 -- 中國 -- 歷史 csht
Alt Author 陳連開 (1933-) 主編
Alt Title Zhong guo min zu shi gang yao
Record:   Prev Next